Še 0.0 do brezplačne dostave

Vavčer za digitalni marketing

 

Pridobili smo sredstva za operacijo »Vavčer za digitalni marketing«.

Naložbo izvedbe spletne strani in spletne trgovine sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sredstva smo namenili vzpostavitvi Digitalni marketing - izdelava nove spletne trgovine (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika

Uspešna kandidatura na Javnem razpisu z operacijo Digitalna transformacija podjetja Vučko, d.o.o.

Naziv operacije

VUČKO d.o.o. je z operacijo Digitalna transformacija podjetja VUČKO d.o.o. uspešno kandidiral na

Javnem razpisu P4D ReactEU.

 

Opis operacije

Operacija zajema celovito digitalno transformacijo podjetja na naslednjih področjih: izboljšana uporabniška

izkušnja kupca, vzpostavitev digitalne platforme za integracijo procesa podpore uporabnikom, vzpostavitev

centralne podatkovne shrambe, vzpostavitev varnostnega kopiranja podatkov, nadgradnja ERP sistema,

optimizacija in digitalizacija procesov, uvedba digitalnih poslovnih modelov in storitev, izboljšane digitalne

kompetence zaposlenih, izvedba ukrepov za okrepitev kibernetske varnosti podjetja, uvedba digitalnih

delovnih mest, avtomatizacija vezilnega stroja, digitalni dvojček proizvodnje.

Cilji operacije

Cilji so:

• Digitalna transformacija podjetja na področjih,

    • Izkušnja kupca,

    • Podatkovna strategije,

    • Procesi in digitalne rešitve,

    • Digitalni poslovni modeli,

    • Razvoj digitalnih kadrov in delovnih mest

    • Kibernetska varnost,

    • Industrija 4.0.

• Uvajanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in proizvodov.

• Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

 

Rezultati operacije

Podjetje je uspešno izvedlo digitalno transformacijo s katero je izboljšalo kompetence zaposlenih,

povečalo dodano vrednost na zaposlenega, optimizirala poslovne in proizvodne procese, uvedla višjo

stopnjo brezpapirnega poslovanja in pričela poslovati ter komunicirati po digitalnih tržnih kanalih. V

proizvodnjo je uvedlo funkcionalnosti Industrije 4.0. S tem je podjetje trend digitalne dimenzije

vključilo v svoje celostno delovanje in izboljšalo snovno ter energetsko poslovanje podjetja.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.