Še 0.0 do brezplačne dostave

Digitalna transformacija podjetja VUČKO d.o.o.

VUČKO d.o.o. je z operacijo Digitalna transformacija podjetja VUČKO d.o.o. uspešno kandidiral na Javnem razpisu P4D ReactEU.

Naložbo izvedbe spletne strani in spletne trgovine sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sredstva smo namenili vzpostavitvi Digitalni marketing - izdelava nove spletne trgovine (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika.

Povezava do spletne strani Podjetniškega sklada: https://podjetniskisklad.si/sl/

Povezava do spletne strani Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.mgrt.gov.si/si/.

Povezava do spletne strani EU Skladi: http://eu-skladi.si/.

Opis operacije

Operacija zajema celovito digitalno transformacijo podjetja na naslednjih področjih: 

 • izboljšana uporabniška izkušnja kupca, 
 • vzpostavitev digitalne platforme za integracijo procesa podpore uporabnikom, 
 • vzpostavitev centralne podatkovne shrambe, 
 • vzpostavitev varnostnega kopiranja podatkov, 
 • nadgradnja ERP sistema,
 • optimizacija in digitalizacija procesov, 
 • uvedba digitalnih poslovnih modelov in storitev, 
 • izboljšane digitalne kompetence zaposlenih, 
 • izvedba ukrepov za okrepitev kibernetske varnosti podjetja, 
 • uvedba digitalnih delovnih mest, 
 • avtomatizacija vezilnega stroja, 
 • digitalni dvojček proizvodnje.

Cilji operacije so digitalna transformacija podjetja na področjih:

 • izkušnje kupca,
 • podatkovne strategije,
 • procesov in digitalnih rešitev,
 • digitalnih poslovnih modelih,
 • razvoja digitalnih kadrov in delovnih mest,
 • industrija 4.0.,
 • kibernetske varnosti,
 • uvajanja energetsko in snovno učinkovitih procesov in proizvodov,
 • ter povečanja dodane vrednosti na zaposlenega.

Rezultati operacije

Podjetje je uspešno izvedlo digitalno transformacijo s katero je izboljšalo kompetence zaposlenih, povečalo dodano vrednost na zaposlenega, optimizirala poslovne in proizvodne procese, uvedla višjo stopnjo brezpapirnega poslovanja in pričela poslovati ter komunicirati po digitalnih tržnih kanalih. V proizvodnjo je uvedlo funkcionalnosti Industrije 4.0. S tem je podjetje trend digitalne dimenzije vključilo v svoje celostno delovanje in izboljšalo snovno ter energetsko poslovanje podjetja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.